manastirdraganac@gmail.com

Претрага
Close this search box.

manastir@draganac.org

manastirdraganac@gmail.com

Izjava o privatnosti / Politika privatnosti

Politika zaštite privatnosti

Manastir Draganac  je posvećen čuvanju privatnosti svih posetilaca sajta draganac.org (u daljem tekstu: Vebsajt) i zaštiti svih ličnih podataka koje tom prilikom posetioci/korisnici daju. Smatramo da je važno da znate kako se ophodimo sa informacijama o vama koje nam pružate korišćenjem ovog vebsajta i kako obrađujemo podatke upotrebom Interneta i svih ostalih elektronskih komunikacijskih mreža. Molimo vas da pročitate Politiku privatnosti koja sledi kako biste razumeli kako koristimo i štitimo informacije koje nam pružate i kako ih možemo koristiti i štititi u budućnosti.

Registracijom za bilo koju uslugu na ovom Sajtu, pristajete na pružanje, upotrebu i prenošenje informacija o vama pod uslovima ove politike.

Informacije koje dobijamo od vas

Uopšteno, možete posetiti ovaj vebsajt a da nam ne kažete ko ste ili otkrijete bilo koju informaciju o sebi. Naši mrežni serveri sakupljaju imena domena, a ne e-mail adrese posetilaca. Takođe, ima delova ovog vebsajta gde moramo tražiti lične informacije o vama kako bi vam omogućili ostvarivanje odredjenih prava, kao što je pružanje izvesnih informacija koje zatražite i kada je potrebno da se registrujete na naš vebsajt. Ovo činimo putem upotrebe onlajn formulara i svaki put kada nam pošaljete svoje detalje e-mailom. Informacije koje dobijemo od vas mogu uključivati vaše ime i prezime, adresu, brojeve telefona i imejl adresu. Uverićete se da od vas nećemo tražiti dodatne informacije koje nisu neophodne ili nema opravdanog razloga da ih date da biste dobili uslugu koju ste zatražili. Takođe, vaši e-mailovi i pisma koja nam šaljete takođe mogu sadržati informacije o vama, a da vi toga niste svesni.

Upotreba sakupljenih informacija

Informacije o imenu domena do kojih dođemo ne koriste se kako bismo vas lično identifikovali, već da bi na osnovu te i drugih informacija izmerili broj poseta vebsajtu, prosečno vreme provedeno na vebsajtu, pregledane stranice itd. Ove informacije ćemo koristiti isključivo da bismo izmerili frekvenciju upotrebu našeg sajta i unapredili njegov sadržaj.

U slučaju kada tražimo druge lične informacije, kao što su vaše ime i e-mail adresa, tražićemo vaš pristanak (npr. upotrebom onlajn formulara ili putem imejla), obavestiti vas o procesu prikupljanja informacija i obaveštavamo o tome kako ćemo ih upotrebiti. Informacije koje nam vi date ili do kojih dođemo putem ovog vebsajta, koristićemo isključivo:

  • za odgovaranje na vaša pitanja ili odgovore koje ste zatražili u vezi sa vašim informacijama.
  • Za pružanje i personalizovanje naših usluga.

U slučaju da se predomislite i ne želite da vas kontaktiramo u budućnosti, molimo vas da nas obavestite.

Otkrivanje informacija

Informacije koje nam date će biti čuvane na našim serverima a mogu im pristupiti naše osoblje i određena treća lica tj. poslovni partneri, državni organi, naši pravni sukcesori i dobavljači koje angažujemo da obrađuju podatke u naše ime i koji smo angažovali u svrhe predstavljane u ovoj politici ili druge svrhe za koje ste vi dali odobrenje. Takođe, možemo preneti objedinjene informacije o upotrebi našeg sajta trećim licima ali to neće uključivati informacije na osnovu kojih vi možete biti identifikovani.

Ukoliko imovina naše kompanije postane deo zajedničkog ulaganja sa drugim poslovnim entitetom ili bude u celini ili delimično prodata drugom poslovnom entitetu, informacije o vama koje ste nam dostavili mogu biti otkrivene našim novim poslovnim partnerima ili novim vlasnicima.

Osim ako to zakon ne nalaže, nećemo na bilo koji način učiniti dostupnim niti distribuirati informacije o vama koje nam pružite, bez vašeg prethodnog odobrenja.

Maloletni korisnici

Ukoliko ste maloletni, neophodno je da dobijete dozvolu svojih roditelja ili staratelja pre nego što nam date informacije o sebi. Maloletni korisnici koji nemaju ovakvo odobrenje nije dozvoljeno da nam daju lične informacije.

Drugi vebsajtovi

Naš vebsajt može sadržati linkove za druge vebsajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici privatnosti. Ukoliko pristupite drugim sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.

Bezbednost dobijenih informacija i zadržavanje podataka

Mi primenjujemo stroge mere fizičke, elektronske i administrativne zaštite u cilju zaštite informacije o vama od pristupa neovlašćenih osoba i od nezakonite obrade, slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja kako onlajn tako i oflajn.

Transferi i odricanja od odgovornosti zasnovani na Internetu

Uzevši u obzir da Internet predstavlja globalno okruženje, korišćenje vebsajta za sakupljanje i obradu ličnih informacija obavezno uključuje prenos podataka u druge države. Stoga, činom pristupa ovom vebsajtu i putem elektronske komunikacije sa nama, vi prihvatate i slažete se ovakvim načinom obrađivanja ličnih informacija.

Iako Manastir Draganac  primenjuje razumne mere za pružanje zaštite protiv virusa i ostalih štetnih komponenti, priroda Interneta je takva da nije moguće obezbediti da vaš pristup vebsajtu bude bez prekida ili grešaka, niti da su ovaj vebsajt, njegovi serveri ili e-mailovi koje možemo poslati oslobođeni virusa ili drugih štetnih komponenti.

Pristup i ažuriranje podataka

Vi imate pravo da vidite lične informacije koje imamo o vama i možete zatražiti da se naprave neophodne promene kako biste osigurali da su tačne i ažurirane. Ako to želite da uradite, molimo vas da stupite u kontakt sa nama uz pomoć detalja o kontaktu na našem sajtu. U navedenom slučaju mi imamo pravo na naknadu troškove koje nam prouzrokujete ovakvom svojom odlukom.

Stupanje u kontakt sa nama

Ukoliko imate nekih komentara, pitanja ili zahteva u vezi sa našom upotrebom vaših ličnih informacija ili bilo kakva pitanja u vezi sa Politikom zaštite privatnosti, molimo vas da stupite u kontakt sa nama uz pomoć detalja o kontaktu koji se nalaze na stranici Kontaktirajte nas. Smatramo dobrodošlim vaša pitanja i predloge o našoj Politici zaštite privatnosti.

Molimo vas da periodično proveravate sadržaj ove Politike zaštite privatnosti kako biste bili obavešteni o promenama.